Zatrudnienie socjalne Reintegracja społeczna Reintegracja zawodowa Wolontariat Regulamin CIS Kontakt
Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie, ul. Szczakowska 44, 43-600 Jaworzno, tel./fax. (32) 616-43-91
  Menu
O nas
Stowarzyszenie Reda
Informacje
Nasze pracownie
Kadra Centrum
Nasi Partnerzy
Podziękowania
Galeria
KONTAKT

Nasi partnerzy
Porozumienia partnerskie o współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie

4 kwietnia 2005 roku zostało zawarte - Trójstronne Porozumienie, pomiędzy:

 • Stowarzyszeniem Betlejem (aktualnie Stowarzyszenie REDA),
 • Powiatowym Urzędem Pracy o wspólnej realizacji - Projektu: "Zintegrowanej Pomocy dla Osób Podlegających Wykluczeniu Społecznemu”.Projekt dotyczy podjęcia działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej oraz umożliwienie uczestnikom zatrudnienia w ramach - robót publicznych.

Na mocy porozumienia dokonano podziału pomiędzy podmioty:

 1. Stowarzyszenie REDA prowadzi zajęcia z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy społecznej przyjął rolę organizatora robót publicznych.
 3. Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonuje naboru osób według wymaganych ustawowo kryteriów. Ponadto PUP pokrywa koszty związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych.

Propozycja tej formy zatrudnienia kierowana jest do osób, które ukończą szkolenia z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej w mieście. Osoby aktywizowane zawodowo w ramach robót publicznych - pracują pod nadzorem w wyznaczonych placówkach. Placówka zobowiązuje sie do sprawowania nadzoru na podstawie podpisanego z MOPS porozumienia.

Od samego początku swojej prezydentury - Patronat nad wszystkimi projektami, dotyczącymi aktywizacji zawodowej i pomocy socjalnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - obejmuje: Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Pan Prezydent był jedną z wielu osób - grupy inicjatywnej, które zapoczątkowały w naszym mieście wdrażanie instrumentów aktywizacyji społeczno-zawodowej, takich jak:

 • roboty publiczne,
 • prace społeczno-użyteczne,
 • prace interwencyjne,
 • Centrum Integracji Społecznej.

W pomoc naszym podopiecznym z Centrum Integracji Społecznej - czynnie włączyli się także:

 • Komenda Miejska Policji w Jaworznie (zajęcia z reintegracji społecznej)
 • Straż Miejska w Jaworznie (zajęcia z reintegracji społecznej),
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Jaworznie (zajęcia z reintegracji społecznej),
 • Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie(program zawodowy - warsztat budowlany w ramach reintegracji zawodowej),
 • Pracownia Stolarska Łęgowski(program zawodowy - warsztat stolarski w ramach reintegracji zawodowej),
 • Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita.w Jaworznie (zajęcia z reintegracji społecznej),
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaworznie (zajęcia z reintegracji społecznej),
 • Urząd Skarbowy w Jaworznie (zajęcia z reintegracji społecznej)

Pomagają nam także, poza swoimi obowiązkami wynikającymi w ramach porozumienia pracownicy socjalni a także pracownicy Jaworznickiego Urzędu Miejskiego oraz kuratorzy sądowi przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie.

Prawidłowa działalność jakiegokolwiek Centrum i Klubu Integracji Społecznej nie byłaby możliwa bez partnerskiego współdziałania ze sobą różnych instytucji państwowych i samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

Dziękujemy wszystkim osobom dobrej woli, które niejednokrotnie z własnej inicjatywy włączyły się aktywnie w pomoc, związaną z problematyką wsparcia społecznego i pracą socjalną w Jaworznie.

Linki do stron internetowych naszych Partnerów:


 • Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
 • Komenda Miejska Policji.
 • Straż Miejska.
 • Miejski Zarząd Dróg i Mostów.
 • LANDL Sp.z.o.o Spółka Komandytowa.
 • Poradnia Leczenia Uzależnień.
 • Fundacja Ratownik Górniczy.

Copyright © 2013 / WEBMASTER: Marcin Tomala / Omnia iura reservatur.