Zatrudnienie socjalne Reintegracja społeczna Reintegracja zawodowa Wolontariat Regulamin CIS Kontakt
Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie, ul. Szczakowska 44, 43-600 Jaworzno, tel./fax. (32) 616-43-91
  Menu
O nas
Stowarzyszenie Reda
Informacje
Nasze pracownie
Kadra Centrum
Nasi Partnerzy
Podziękowania
Galeria
KONTAKT

Podziękowania
Dziękujemy Prezydentowi Miasta Jaworzna Panu Pawłowi Silbertowi za szereg cennych inicjatyw w zintregowanych programach wsparcia społecznego oraz Pracownikom Urzędu Miejskiego w Jaworznie za życzliwość i pomoc organizacyjną w utworzeniu Centrum Integracji Społecznej w naszym mieście

Serdecznie Dziękujemy Pani Annie Mocale-Kalinie (UM Jaworzno) za duży osobisty wkład i zaangażowanie oraz cenne konsultacje merytoryczne, a także za wiele innych inicjatyw i pomysłów.

Dziękujemy bardzo Panu Naczelnikowi Zbigniewowi Piątkowi oraz Panu Bartoszowi Nowakowi z wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (UM Jaworzno) za aktywną pomoc w zakresie zajęć z reintegracji społecznej.


Dziękujemy serdecznie funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, a w szczególności Panu podkomisarzowi Tomaszowi Obarskiemu za osobisty wkład i aktywną pomoc w zakresie zajęć z reintegracji społecznej.
Dziękujemy serdecznie funkcjonariuszom Straży Miejskiej
w Jaworznie za aktywną pomoc w zajęciach z reintegracji społecznej.

Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi Pawłowi Benarkowi z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

za pomoc w organizacji programu zawodowego
warsztatu budowlanego w ramach CIS.

Dziękujemy serdecznie Panu Prezesowi Spółki ELVITA

Krzysztofowi Lehnortowi za życzliwość i aktywne wsparcie dla Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie.

Serdecznie Dziękujemy Pani Joannie Macek-Czuszek, Panu Krzysztofowi Czuszkowi oraz wszystkim pracownikom firmy ART-COM za wsparcie naszych akcji pomocowych oraz możliwość kotzystania z infrasruktury informatycznej.

Dziękujemy Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie za życzliwość i pomoc w organizacji imprez charytatywnych.


Dziękujemy Grupie Tauron Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. za wsparcie akcji pomocowych Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie.

Copyright © 2013 / WEBMASTER: Marcin Tomala / Omnia iura reservatur.